IDU se podílí na výzvě MK ČR zpřístupňování umění online

Share me

Výzva MK ČR s rozpočtem 30 milionů je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií. Cílem je vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu, hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury, vyhlašuje Ministerstvo kultury mimořádnou výzvy k podání žádosti ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity” na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete zde. Termín uzávěrky je 15. 6. 2020.