Dopady koronaviru na kulturní sektor

Share me

SoundCzech jako součást Institutu umění – Divadelního ústavu zkoumá dopady koronaviru na kulturní sektor a vládě navrhuje možnosti pomoci všem zúčastněným.

Vyzýváme k vyplnění dotazníku k mapování ztrát v oblasti scénických a výtvarného umění, který je součástí výzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor. Prosíme o rychlou reakci, protože sběr dat tohoto prvního kola bude ukončen 22. 4. 2020 (do 24:00).

Podrobné informace jsou dostupné zde: idu.cz/covid

Přímý link na dotazník: bit.ly/Dotaznik_Dopady_koronaviru_na_kulturu

Výzkum a dotazníky byly připraveny Katedrou produkce DAMU a Katedrou Arts Managementu VŠE. Data jsou sbírána za oblast divadla, tanečního a pohybového umění včetně nového cirkusu, klasické a současné hudby a výtvarného umění (architektury, malířství, sochařství, fotografie, kresby, grafiky, designu, užitého umění, videoartu, akčního umění, instalace ad.) Dotazník je určen jednotlivcům i organizacím (dotazníky pro každou z těchto skupin respondentů mají odlišnou strukturu, míru detailu a postup vyhodnocení dat) a je možné jej vyplnit do 22. 4. 2020 (do 24:00). Prosíme, předejte dotazník relevantním kontaktům.

Výzkum byl připomínkován relevantními oborovými institucemi, profesními asociacemi, Ministerstvem kultury ČR a akademickou sférou. Sběr bude probíhat opakovaně v měsíčních intervalech, aby výzkumný tým dokázal zmapovat celý průběh současné krize, ale i následnou stabilizaci kulturního sektoru, a to jak na úrovni kulturních organizací, tak na úrovni nezávislých umělců a neuměleckých profesí v oblasti kultury.