Současnost a budoucnost české hudební scény & Kreativní průmysly a jejich specifika

Share me

Srdečně vás zveme na panelové diskuse Současnost a budoucnost české hudební scény a Kreativní průmysly a jejich specifika. Akce se uskuteční 7. 11. od 16:00 do 18:00 v unikátním prostoru DOX+.

Panelisté: Helena Fraňková (Státní fond kinematografie), Marek Vohralík (FESTAS), Jiří Pilip (Ministerstvo kultury ČR), Jakub Nový (Svaz autorů a interpretů), Eva Žáková (Institut Umění – Divadelní ústav), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Štěpán Kubišta (Asociace nezávislých divadel, Jatka 78)

 

PROGRAM panelových diskusí

Současnost a budoucnost české hudební scény / Kreativní průmysly a jejich specifika

7. 11. (16:00 – 18:00) DOX+, Poupětova 3, Praha 7 – Holešovice

Moderátor: Saša Michailidis

Současnost a budoucnost české hudební scény (16:00 – 16:50)

Cílem panelu je otevřít širší diskusi nejen mezi hudebními profesionály a poukázat na problémy a výzvy hudebního odvětví.

Chceme poukázat na to, jak daný sektor funguje a v čem obohacuje společnost. Jak by tato oblast měla být podporována a kým? Necháme se inspirovat filmovým průmyslem, jehož zástupci se dokázali spojit a který již má k dispozici propracovaný systém podpory.

Podívejme se na hudební sektor jako celek:

• Můžeme vnímat hudební sektor jako průmysl?

• Jaké jsou chybějící prvky ve vzdělání, infrastruktuře, profesionalizaci, internacionalizaci, rozvoji publika, grantovém systému a legislativě?

Hosté: (6 min příspěvky)

• Monika Klementová (proexportní kancelář – SoundCzech) – Otevření diskuse a úvod do problematiky

• Helena Fraňková (Státní fond kinematografie) – Příklady dobré praxe ve filmovém průmyslu

• Marek Vohralík (FESTAS – festivalová asociace) – Ekonomický dopad živého hudebního sektoru

• Jiří Pilip (Ministerstvo kultury ČR) – Hudební sektor z pohledu Ministerstva kultury

• Jakub Nový (Svaz autorů a interpretů) – Potřeby sociální struktury včetně definice hudebního umělce

20 min otevřené debaty a Q&A

Kreativní průmysly a jejich specifika (17:00 – 17:50)

Hudební průmysl je součástí širšího rámce kulturních a kreativních průmyslů. S ostatními obory a odvětvími ho spojuje vysoká míra kreativity, která má velký potenciál pro sociální i ekonomický rozvoj.

• Jak je možné tento potenciál využít?

• Jaké nástroje podpory jednotlivá odvětví a obory potřebují?

• Je možné definovat společný zájem a prosadit ho?

• Leží zodpovědnost za jejich rozvoj pouze na Ministerstvu kultury ČR, resp. na odborech kultury měst a krajů?

Hosté: (6 min příspěvky)

• Eva Žáková (IDU – Institut Umění – Divadelní ústav) – Otevření diskuse a úvod do problematiky

• Anna Mašátová (proexportní kancelář SoundCzech) – Potenciál hudebního průmyslu, iniciativy EU

• Helena Fraňková (Státní fond kinematografie) – Cesta filmového průmyslu k systémové podpoře

• Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR) – Význam kreativní ekonomiky

• Štěpán Kubišta (Asociace nezávislých divadel, Jatka 78) – Podpora nových iniciativ

20 min otevřené debaty a Q&A