SoundCzech - OnRoad: Podpora zahraničních koncertů v roce 2018

Share me

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních koncertů uskutečněných v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018.

Na podporu zahraničního koncertního vystoupení v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – OnRoad 2018 je stanovená částka do výše 15.000,-. Částka bude vycházet z náročnosti vynaložených cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Koncept programu je nastaven na podporu již mezinárodně aktivních hudebních umělců.

Více informací naleznete v ZDE