Podmínky účasti a přihláška

Showcase Interpretace

Kategorie: sólisté, soubory (oborově neomezeno)

Věk: do 28 let, u souborů průměrný věk do 28 let (tj. narození do data 21. 9. 1994 včetně)

Občanství: ČR, u souborů nejméně polovina členů ČR

Délka vystoupení na showcase: do 20 minut

Repertoár: dle vlastního výběru, lze hrát i jednotlivé věty/části

Doporučeno prezentovat dvě kontrastní skladby, z nichž jedna (nebo jedna věta) je od českého skladatele všech období. Pořadatel nezajišťuje doprovod.

 

Showcase Projekty & Skladatelé

Kategorie: projekty, skladatelé

Věk: neomezený

Občanství: ČR, u souborů nejméně polovina členů ČR

Délka vystoupení na showcase: do 45 minut

Repertoár:
Projekty – prezentace projektu/skladby, která vybočuje z běžného repertoáru. Doporučeny jsou premiérové skladby, autorské úpravy, netradiční obsazení souborů, osobitá performance.

Skladatelé – premiérové uvedení skladby nebo její části, případně verze vytvořené po roce 2000.

Realizace skladeb v podkategorii Skladatelé probíhá ve spolupráci s pořadatelem po vzájemné domluvě.

 

PŘIHLÁŠKA
Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2022
Oznámení výsledků: 30. 5. 2022

 

 

Technická specifikace video nahrávek, které se přikládají k přihlášce:

- Délka maximálně 20 minut (pro obě kategorie)

- Obrazová kvalita 720p nebo 1080i nebo 1080p

Interpretace:

  • video musí být bez střihů a editace, ruce a obličej hudebníka/souboru po celou dobu viditelné
  • libovolný repertoár, lze hrát i jednotlivé části/věty – vždy v celém rozsahu
  • repertoár nahrávky se může shodovat i lišit s finálním programem na showcase

Projekty:

  • lze využít záznam z koncertu/live session
  • video může obsahovat střihy/více záběrů
  • libovolný repertoár, skladby vždy v celém rozsahu
  • repertoár nahrávky se může shodovat i lišit s finálním programem na showcase

Skladatelé:

  • lze využít nahrávky pořízené v notovém softwaru bez obrazu/klavírní aranže
  • doporučuje se přiložení partitury/notového záznamu

 

Nahrávky posílejte prostřednictvím odkazu na server pro sdílení videosouborů (YouTube, Vimeo apod.).

 

Doporučujeme ve vlastním zájmu dbát na zvukovou kvalitu nahrávky.