Obecné informace

Termín: 22. – 24. září 2022
Pořadatel: IDU – SoundCzech
Místo: Rudolfinum (Alšovo nábř. 12, 110 00. Praha), HAMU (Malostranské náměstí 258/13, 11800, Praha)
Prostory: Dvořákova síň, Martinů sál, Galerie, učebny
Partneři: festival Dvořákova Praha, HAMU
Dostupnost: vystoupení jsou veřejná a zdarma pro kohokoliv (kromě zahajovacího koncertu)

ÚČEL
Cílem je prezentace mladých českých umělců, souborů a skladatelů vybraným expertům – tedy pozvaným zástupcům festivalů, orchestrů, agentur a médií z ČR a zahraničí. Umělci dostanou jedinečnou příležitost ukázat své umění osobnostem, které spoluutváří scénu současné klasické hudby. Prostřednictvím akce mohou navázat nové kontakty a spolupráce a významně tak ovlivnit směřování své hudební kariéry.

 

FORMÁT

Kategorie: Showcase Interpretace
Sólisté, soubory (nástrojově neomezeno)
Věk: do 28 let
Délka vystoupení na showcase: do 20 minut, repertoár libovolný (pořadatel nezajišťuje doprovod)

Kategorie: Showcase Projekty & Skladatelé
Projekty – prezentace projektu/skladby, která vybočuje z běžného repertoáru. Doporučeny jsou premiérové skladby, autorské úpravy, netradiční obsazení souborů, osobitá performance.
Skladatelé – premiérové uvedení skladby nebo její části, případně verze vytvořené po roce 2000.
Věk: neomezený
Délka vystoupení na showcase: do 45 minut

Realizace skladeb probíhá ve spolupráci s pořadatelem po vzájemné domluvě.

Extra: Koncert s Českou sinfoniettou v rámci festivalu Dvořákova Praha
Kromě prezentace na samotném showcase budou mít vybraní sólisté/soubory/skladatelé možnost zahrát si (nebo mít prezentovanou svoji skladbu) na koncertě v rámci festivalu Dvořákova Praha za doprovodu České sinfonietty pod vedením dirigenta Radka Baboráka v prostorách Dvořákovy síně Rudolfina.

Podrobněji v Podmínkách účasti

 

VÝZVA

Je určena pro:
- Studenty hudebních škol v ČR především z konzervatoří, hudebního gymnázia, vysokých hudebních škol, laureáty hudebních soutěží, soubory s kontinuální činností
- Hudebníky, kteří chtějí posunout svoji uměleckou dráhu, případně mají zkušenosti s vystoupeními s orchestry nebo na festivalech apod.
- Skladatele, kteří chtějí prezentovat nové skladby
- Soubory, které představí zajímavé projekty

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlašování probíhá prostřednictvím online formuláře, kde uchazeči uvedou kromě svého životopisu především video nahrávku libovolného repertoáru do délky 20 minut. Podmínky účasti a technické požadavky na nahrávku naleznete ZDE.

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2022.

 

POROTA

Porota showcase zasedne na jaře 2022, kdy provede finální výběr a hodnocení účastníků. Vybráno bude max. 8 účastníků do Showcase Interpretace a max. 8 účastníků do Showcase Projekty & Skladatelé. Vzhledem k velkému množství podaných přhlášek a vysoké kvalitě přihlášených, se termín zveřejnění výsledků posouvá na 30.5. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Členové poroty: Tomáš Brauner, Ondřej Brousek, Pavel Černý, Kateřina Englichová, Zdeněk Klauda, Roman Novotný, Miroslav Sekera, Jiří Vodička

 

EXPERTI

Mezi pozvanými experty, kteří se showcase zúčastní, budou především ředitelé a dramaturgové festivalů, orchestrů, komorních koncertních řad, hudební manageři, zástupci médií, nahrávacích společností a vydavatelství. Jména budeme zveřejňovat postupně během příštího roku.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Workshopy – selfpromotion a PR, alternativní financování a další

Poradenství – individuální mentoring

Doprovodný program bude zveřejněn na jaře 2022.