CMO na Nouvelle Prague 2016

Share me

Koordinátoři pilotního projektu Czech Music Office spolupracují s organizátory Nouvelle Prague (mezinárodní showcase festival a hudební konference) na přípravě dvou panelových diskuzí: 4. 11. od 10:15 Netwoking is a must 4. 11. od 15:00 GOD save the export office.

Nouvelle Prague je mezinárodní showcase festival v České republice spojený s odbornou hudební konferencí zaměřenou na aktuální témata živé hudební produkce. Dvoudenní hudební indoor festival je určen jak pro odbornou tak i širokou veřejnost. Cílem Nouvelle Prague je vytvořit unikátní platformu pro propojení aktivit hudebníků s profesionály hudebního průmyslu, podpořit networking, sdílení zkušeností mezi profesionály z celého světa i představení nových talentů z domova i ze zámoří. Neméně důležitou rolí této akce je také každoroční ocenění vyjímečných počinů v oblasti živé hudební produkce v České republice Cenami Nouvelle Prague. Více